Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: inibi@umk.pl

Wyróżnienie dla katalogu rękopisów

obrazek:

"Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu" opracowany przez dr Martę Czyżak przy współpracy dr hab. Moniki Jakubek-Raczkowskiej i dr. Arkadiusza Wagnera otrzymał wyróżnienie KLIO podczas XXVI Targów Książki Historycznej, które odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie w dniach 30 listopada - 3 grudnia 2017 r. Nagroda „KLIO” jest rokrocznie przyznawana przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej polskim autorom popularyzującym historię oraz wydawcom literatury historycznej. Laureatów wyłania niezależne Jury. Nagroda jest wręczana podczas Targów Książki Historycznej. Jest podzielona na kilka kategorii: autorską (indywidualny wkład autora w popularyzację historii); edytorską (dla wydawcy za publikację interesujących serii, cykli itp.) oraz inną, według uznania Jury lub sugestii sponsorów (np. varsaviana).

Dr Arkadiusz Wagner jest pracownikiem Zakładu Książki Dawnej i Współczesnej w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. W obrębie jego zainteresowań badawczych mieści się szeroko rozumiana sztuka książki, a szczególnie średniowieczne i nowożytne introligatorstwo w Polsce i Europie oraz grafika książkowa i ekslibris. Jest autorem sześciu książek o tematyce bibliologicznej i historyczno-artystycznej, ponadto kilku katalogów wystaw i tomów studiów naukowych oraz ponad stu dwudziestu artykułów publikowanych w kraju i za granicą. W 2011 r. zainicjował, jako dyrektor Biblioteki PTPN w Poznaniu, pierwszą w Polsce elektroniczną bazę opraw książkowych; natomiast w latach 2014 i 2016 zorganizował pierwsze w tej części Europy konferencje tegumentologiczne (oprawoznawcze). Członek paru towarzystw naukowych i bibliofilskich oraz Arbeitskreiss für die Erfassung, Erschlieβung und Erhaltung historischer Bucheinbände przy Staatsbibliothek w Berlinie. Obecnie finalizuje procedurę habilitacyjną na podstawie monografii pt. "Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku" (Toruń 2016), a ponadto współrealizuje projekt MNiSW pt. "Leksykon oprawoznawczy".

Pozostałe wiadomości