Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: inibi@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Zapraszamy na studia!

Wszystkich zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności i kompetencji ułatwiających sprawne poruszanie się w świecie nowoczesnych technologii serdecznie zapraszamy na dwa kierunki studiów prowadzone w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii: architekturę informacji oraz zarządzanie informacją i bibliologię. Obydwa kierunki są odpowiedzią na technologiczne, kulturowe i społeczne wyzwania współczesności. Adresowane są do osób, które pragną zrozumieć mechanizmy rządzące środowiskiem informacyjnym, poznać różnorodne konteksty funkcjonowania w społeczeństwie informacji i wiedzy oraz biegle posługiwać się nowoczesnymi systemami informatycznymi.

więcej informacji

zdjęcie

Niewygodne dla władzy - zapraszamy na konferencję

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizuje, w dn. 18–19 października 2018 r. w Toruniu, V Ogólnopolską Konferencję Naukową „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa”. Po kilkuletniej przerwie, po raz piąty toruński ośrodek bibliologii zaprasza Państwa do podjęcia wspólnych interdyscyplinarnych rozważań na temat różnych przypadków ograniczania wolności słowa.

więcej informacji

zdjęcie

Zbiory polskie - zapraszamy na konferencję

Nasz Instytut (wraz z Książnicą Kopernikańską i specjalnym zespołem badawczym na UAM) rozpoczął przygotowania do III Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej pt. „Zbiory polskie”. Impreza, połączona z wystawą opraw od XV do XVIII w. odbędzie się w murach Książnicy w dniach 13-14 grudnia 2018 r. Zapraszamy na nią zarówno bibliotekarzy, archiwistów i muzealników, jak i akademickich badaczy, a także miłośników sztuki introligatorskiej z kręgów bibliofilskich i antykwarycznych.

więcej informacji

zdjęcie

Zajęcia w Wejherowie

W dniach 23-24 maja br. pani prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel przebywała w Wejherowie, na zaproszenie Prezydenta miasta oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 9. Przeprowadziła tam zajęcia (wykład z prezentacjami multimedialnymi oraz warsztaty) dla nauczycieli i bibliotekarzy powiatu wejherowskiego. Cykl zajęć, poświęcony kształtowaniu kultury czytelniczej młodego pokolenia, wzbudził ogromne zainteresowanie, a lokalna telewizja TTM (Twoja Telewizja Morska) włączyła się w promowanie tego wydarzenia, żywo komentowanego przez uczestników.

więcej informacji

zdjęcie

Zabiegani z nagrodą

Wydziałowy zespół „Zabiegani WNH UMK” zwyciężył w sztafecie Bieg z książką „W strunę światła”, który odbył się 19 maja br. Drużyna reprezentowana była przez dra Piotra Ruderę (kapitan drużyny) oraz trzech studentów: Mateusza Wojciechowskiego (I rok wojskoznawstwa), Mirosława Nowaka (II rok zarządzania informacją i bibliologii) oraz Filipa Baracza (I rok architektury informacji).

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na esej

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na esej pt. "Toniemy w informacji, umieramy z braku wiedzy". Każda epoka ma swoją cechę szczególną. Nam przyszło żyć w wieku „informacji”. Chociaż ułatwiony dostęp do zasobów informacyjnych oraz różne możliwości oferowane przez nowoczesne technologie ułatwiają współczesnemu człowiekowi życie, specjaliści  alarmują, że we współczesnym społeczeństwie największym utrapieniem staje się nie brak, lecz nadmiar informacji. Czy stan taki może powodować, że człowiek czuje się zmęczony i sfrustrowany koniecznością przyswojenia skrajnie wielu informacji pochodzących z różnych źródeł? A może wyłącznie ułatwia on komunikację i rozumienie rzeczywistości? Podzielcie się z nami Waszymi refleksjami. Na prace konkursowe czekamy do 30 czerwca 2018 r.

więcej informacji

Archiwum wiadomości