Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: inibi@umk.pl

Prace dyplomowe

Polecamy szczególnej uwadze Zarządzenie nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. – postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Załączniki do wydruku:


Rozpoczęcie procedury obrony pracy dyplomowej składa się z kilku etapów:


Zwracamy uwagę na konieczność archiwizowania prac magisterskich/licencjackich w formacie PDF. Jeśli nie dysponują Państwo najnowszym pakietem MS OFFICE, można to zrobić za pomocą bezpłatnej aplikacji – doPDF. Program jest gotowy do pobrania ze strony producenta.


Instrukcja konwertowania pliku w formacie DOC na plik w formacie PDF:


W związku ze zmianą sposobu archiwizowania prac dyplomowych w Instytucie, absolwenci zobowiązani są do przedłożenia jednej kopii pracy dyplomowej w formie elektronicznej – na dysku CD, w formacie .DOC lub .PDF. Płytę (koniecznie w kopercie i opisaną) należy oddać w sekretariacie Instytutu razem z pracą w wersji drukowanej. Płyty przyjmujemy w kopertach, opisanych następująco: imię i nazwisko studenta, nazwisko promotora, rodzaj pracy (lic/mgr), tytuł pracy.


Aby ułatwić Państwu napisanie pracy magisterskiej/licencjackiej – proponujemy zapoznać się z poradnikiem: Jak napisać pracę magisterską? Praktyczny poradnik pisania pracy naukowej.