Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: inibi@umk.pl

Koła naukowe

Studencko – Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT powstało z inicjatywy studentów i doktorantów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii w wyniku przekształcenia Koła Naukowego Specjalistów Informacji UMK. Stanowi połączenie zarówno obszarów badawczych, jak i członków trzech kół naukowych działających przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii: Koła Naukowego Specjalistów Informacji, Prasoznawczego Koła Naukowego i Doktoranckiego Koła Naukowego „Książka. Informacja. Media”. Członkowie połączyli potencjał i specyfikę działalności trzech organizacji studenckich w celu pełniejszego i efektywniejszego działania na polu naukowym i pozanaukowym. Nazwa ePRINT nakreśla w sposób ogólny obszary zainteresowań naukowych i działalności Koła: PR-asa, IN-formacja, T-erapia (biblioterapia). Przedrostek „e” dodatkowo wskazuje na szczególny nacisk położony na aspekt pośrednictwa elektronicznych mediów, zwłaszcza Internetu.


Organizacja skupiająca studentów, którzy stawiają na rozwój naukowy i zawodowy. Członkowie koła prowadzą kanały social media – relacjonują wydarzenia związane z działalnością koła oraz naszego instytutu, śledzą trendy związane z architekturą informacji, dzielą się ciekawymi informacjami branżowymi. Ważną częścią działalności jest udział członków organizacji w branżowych wydarzeniach (konferencje, targi pracy, warsztaty).