Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: inibi@umk.pl

Erasmus+

Erasmus+ jest programem współpracy między uczelniami. Jest przeznaczony przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Koordynatorem programu Erasmus+ jest dr hab. Arkadiusz Wagner.

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Na praktyki student samodzielnie znajduje instytucję przyjmującą, której profil odpowiada jego kierunkowi studiów i oczekiwaniom. Może w tym celu skorzystać z informacji zebranych w ankietach lub portali z ofertami praktyk, a także podpisanych umów bilateralnych przez jednostkę uczelnianą. Rekrutacja na praktyki jest całoroczna. Więcej informacji


Ogłoszenia:

Otwieramy rekrutację jesienną na studia zagraniczne w semestrze zimowym 2019/2020 na uczelnie, z którymi mamy podpisane umowy bilateralne. Poniżej lista uczelni z liczbą miejsc:

  1. Bułgaria. State University of Library Studies and Information Technologies Sofia –1 m.
  2. Grecja. Alexander Technological Education Institute of Thessaloniki – 2 m.
  3. Estonia. Talinn University –  2 m.
  4. Litwa. Europos Humanitarinis Universitetas Vilnius – 2 m. Vilnius University – 2 m. Klaipeda University – 2 m.
  5. Słowenia. University of Ljubljana –2 m.
  6. Turcja. Ankara University – 5 m. Ataturk University Erzurum – 5 m.
  7. Włochy. Universita degli Studi di Parma –2 m.
  8. Węgry. University of Pécs – 2 m.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
Znajomość języka obcego w zależności od wybranej uczelni. Dobra średnia ocen za ostatni rok/semestr studiów (wymagane zaświadczenie z dziekanatu)

Podstawowe dokumenty:

Wszystkich chętnych proszę o składanie podań wraz z załącznikami w sekretariacie Instytutu lub w pokoju C.2.06 w terminie do 5 marca br. Pytania proszę kierować na adres mailowy: wagner@umk.pl


Our courses for foreign students in 2016/2017 winter and summer semester

Departmental coordinator: dr hab. Arkadiusz Wagner wagner@umk.pl


Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK ściśle współpracuje z ośrodkami naukowymi:

Dzięki aktywności pracowników, Instytut współpracuje również z innymi jednostkami naukowymi m.in.: w Amsterdamie, Budapeszcie, Kijowie, Londynie, Oldenburgu, Sofii, Frankfurcie n. Menem, Oslo, Pradze, Wiedniu. Polecamy Państwa uwadze artykuł dotyczący studiowania za granicą w ramach programu Erasmus.


Opinie naszych studentek, które uczestniczyły w wymianie międzynarodowej w ramach Erasmusa:


Prosimy także pozostałych studentów, którzy mieli okazję uczestniczyć w programie ERASMUS+, by podzielili się swoją opinią na temat wyjazdu i kształcenia w ramach współpracy międzynarodowej. Uwagi i spostrzeżenia należy kierować do koordynatora programu.