Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: inibi@umk.pl

Władze

Dyrektor:
prof. dr hab. Ewa Głowacka
tel: +48 56 611-23-91 lub +48 56 611-49-62
e-mail: egt@umk.pl

Zastępca Dyrektora:
dr inż. Mariusz Jarocki
tel: +48 56 611-23-93 lub +48 56 611-47-31
e-mail: maryan@umk.pl

Rada Instytutu:
prof. dr hab. Ewa Głowacka – przewodnicząca
prof. dr hab. Jacek Gzella
prof. dr hab. Iwona Imańska
dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK
dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. UMK
dr hab. Wanda A. Ciszewska
dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska
dr hab. Veslava Osińska
dr inż. Mariusz Jarocki
dr Natalia Pamuła-Cieślak
Weronika Anna Burak (przedstawicielka studentów)
Marta Romanowska-Grzywacz (przedstawicielka studentów)