Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: inibi@umk.pl

Pracownicy naukowi

Dyrektor - prof. dr hab. Ewa Głowacka
Z-ca Dyrektora - dr inż. Mariusz Jarocki

dr Barbara Centek
dr hab. Wanda Ciszewska
dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK
prof. dr hab. Ewa Głowacka
prof. dr hab. Jacek Gzella
prof. dr hab. Iwona Imańska
dr inż. Mariusz Jarocki
dr hab. Małgorzata Kowalska
dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. UMK
dr Paweł Marzec
dr hab. Veslava Osińska
dr Natalia Pamuła-Cieślak
dr Piotr Rudera
dr hab. Arkadiusz Wagner