Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: inibi@umk.pl

Pracownicy naukowi

Dyrektor - prof. dr hab. Ewa Głowacka
Z-ca Dyrektora - dr inż. Mariusz Jarocki

dr Barbara Centek
dr hab. Wanda Ciszewska
dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK
prof. dr hab. Ewa Głowacka
prof. dr hab. Jacek Gzella
prof. dr hab. Iwona Imańska
dr inż. Mariusz Jarocki
dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska
dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. UMK
mgr Przemysław Krysiński
dr Paweł Marzec
dr hab. Veslava Osińska
dr Natalia Pamuła-Cieślak
dr Piotr Rudera
dr hab. Arkadiusz Wagner