Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: inibi@umk.pl

Pracownicy

Administracja:

Sekretariat
mgr Ewa Jaroszewska
e-mail: jaewa@umk.pl, tel. +48 56 611-44 15
pokój: C.0.06

Informatyk, promocja
mgr Przemysław Krysiński
e-mail: krys@umk.pl, tel. +48 56 611-23 94
pokój: C.0.35


Pracownicy naukowi:

dr Barbara Centek
e-mail: bcentek@umk.pl, tel. +48 56 611-47 32
pokój: C.2.13

dr hab. Wanda A. Ciszewska
e-mail: tai@umk.pl, tel. +48 56 611-47 78
pokój: C.2.05

dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
e-mail: magdalena.cyrklaff@umk.pl, tel. +48 56 611-22 17
pokój: C.2.10

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska
e-mail: fema@umk.pl, tel. +48 56 611-44 80
pokój: C.2.08

dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK
e-mail: egt@umk.pl, tel. +48 56 611-23 91
pokój: C.2.15

prof. dr hab. Jacek Gzella
e-mail: jagze@umk.pl, tel. +48 56 611-46 85
pokój: C.2.11

prof. dr hab. Grażyna Gzella
e-mail: gmg@umk.pl, tel. +48 56 611-23 89
pokój: C.2.12

prof. dr hab. Iwona Imańska
e-mail: iwim@umk.pl, tel. +48 56 611-49 88
pokój: C.2.04

dr inż. Mariusz Jarocki
e-mail: maryan@umk.pl, tel. +48 56 611-47 31
pokój: C.2.14

dr hab. Małgorzata Kowalska
e-mail: koma@umk.pl, tel. +48 56 611-47 31
pokój: C.2.14

dr hab. Tomasz Kruszewski
e-mail: tomkrus@umk.pl, tel. +48 56 611-22 16
pokój: C.2.09

dr Paweł Marzec
e-mail: marzec@umk.pl, tel. +48 56 611-49 89
pokój: C.2.06

dr hab. Veslava Osińska
e-mail: wieo@umk.pl, tel. +48 56 611-23 92
pokój: C.2.16

dr Natalia Pamuła-Cieślak
e-mail: napa@umk.pl, tel. +48 56 611-47 32
pokój: C.2.13

mgr Piotr Rudera
e-mail: piorud@umk.pl, tel. +48 56 611-22 17
pokój: C.2.10

dr Arkadiusz Wagner
e-mail: wagner@umk.pl, tel. +48 56 611-49 89
pokój: C.2.06

prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel
e-mail: bwp@umk.pl, tel. +48 56 611-23 88
pokój: C.2.07