Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: inibi@umk.pl

O indywidualnej przestrzeni informacyjnej

obrazek:

Ukazała się książka „Mechanisms of the formation and evolution of personal information spaces in the humanities”, której autorami są Mirosław Górny, Ewa Głowacka, Małgorzata Kisilowska i Zbigniew Osiński.

Pojęcie indywidualnej przestrzeni informacyjnej (IPI) funkcjonuje w informatologii od lat. Mimo to traktowane było dotąd tylko jako kolejny termin, który należy zdefiniować i ewentualnie wykorzystać w rozważaniach dotyczących na przykład potrzeb użytkowników informacji  albo zarządzania informacją. W niniejszym opracowaniu przyjęto, że na model IPI składają się trzy sfery: infrastruktura informacyjna, umiejętności związane z działaniami informacyjnymi i świadomość informacyjna. Sfery te dają się z metodologicznego punktu widzenia stosunkowo łatwo wyodrębnić, stanowią swego rodzaju spójne całości, a równocześnie obejmują wszystkie elementy odgrywające istotną rolę w IPI. W naszych badaniach przyjęto, że każda z wymienionych sfer będzie analizowana oddzielnie a wyniki analizy zostaną wykorzystane do budowy modelu wyjaśniającego mechanizm tworzenia IPI.

Pozostałe wiadomości