Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: inibi@umk.pl

Biblioteka w otoczeniu społecznym

obrazek:

Studenci III roku zarządzania informacją i bibliologii w ramach zajęć Instytucje GLAM w otoczeniu społecznym, prowadzonych przed dr hab. Małgorzatę Fedorowicz-Kruszewską, 23 stycznia br. odwiedzili Bibliotekę Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Biblioteka od 2013 roku mieści się w nowym budynku. Studenci, oprócz ogólnych informacji dotyczących funkcjonowania Biblioteki, dowiedzieli w jaki sposób zadbano tam o dostosowanie architektoniczne dla użytkowników z niepełnosprawnością, poznali ofertę usług biblioteczno-informacyjnych oraz technologie wspomagające, adresowane do wspomnianej grupy odbiorców. Studenci wysoko ocenili stan przygotowania Biblioteki do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnością. Mimo niesprzyjającej aury, uznali wyjazd za bardzo udany.

Pozostałe wiadomości