Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: inibi@umk.pl

Nagroda za rozprawę habilitacyjną

obrazek:

Miło nam poinformować, że w ubiegłym tygodniu w siedzibie Instytutu Historii PAN, dr Arkadiusz Wagner otrzymał I Nagrodę w Konkursie "Studiów Źródłoznawczych" im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego w kategorii prac ze źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii za rozprawę habilitacyjną o superekslibrisie "Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku".

Dr Arkadiusz Wagner jest pracownikiem Zakładu Książki Dawnej i Współczesnej w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. W obrębie jego zainteresowań badawczych mieści się szeroko rozumiana sztuka książki, a szczególnie średniowieczne i nowożytne introligatorstwo w Polsce i Europie oraz grafika książkowa i ekslibris. Jest autorem sześciu książek o tematyce bibliologicznej i historyczno-artystycznej, ponadto kilku katalogów wystaw i tomów studiów naukowych oraz ponad stu dwudziestu artykułów publikowanych w kraju i za granicą. W 2011 r. zainicjował, jako dyrektor Biblioteki PTPN w Poznaniu, pierwszą w Polsce elektroniczną bazę opraw książkowych; natomiast w latach 2014 i 2016 zorganizował pierwsze w tej części Europy konferencje tegumentologiczne (oprawoznawcze). Członek paru towarzystw naukowych i bibliofilskich oraz Arbeitskreiss für die Erfassung, Erschlieβung und Erhaltung historischer Bucheinbände przy Staatsbibliothek w Berlinie. Obecnie finalizuje procedurę habilitacyjną na podstawie monografii pt. "Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku" (Toruń 2016), a ponadto współrealizuje projekt MNiSW pt. "Leksykon oprawoznawczy".

Pozostałe wiadomości