Nasze publikacje
PDF

 

Wśród publikacji pracowników Instytutu INiB UMK znajdują się: monografie, wydawnictwa zbiorowe, dokumenty źródłowe oraz skrypty, biografie, recenzje, a także książki i artykuły wydane za granicą. Ważne miejsce w dorobku naukowym Instytutu zajmuje wydawane od 2008 r. czasopismo pt. Toruńskie Studia Bibliologiczne pod wspólną redakcją  W. A. Ciszewskiej i M. Kowalskiej.

Arkadiusz Wagner

Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 600, il. 257, tabl. XXII.

Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Przestrzeń informacyjna nauki [red. Ewa Głowacka, Mariusz Jarocki, Natalia Pamuła-Cieślak]. Toruń 2016.

Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, opr. Marta Czyżak, współautorstwo: Monika Jakubek-Raczkowska, Arkadiusz Wagner, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.

Arkadiusz Wagner

Stare druki o sztuce w zbiorach Biblioteki Stacji Naukowej PAN w Rzymie, wyd.: Accademia Polacca delle Scienze/Biblioteca Centro di Studi a Roma, Rzym 2016.

Arkadiusz Wagner

Libri rari dell’Accademia Polacca di Roma. Libri sull’arte. Rzym 2016.

Arkadiusz Wagner

Prymas Maciej Drzewicki jako bibliofil. W pięćsetlecie powstania pierwszego polskiego ekslibrisu. Warszawa-Toruń-Poznań-Drzewica 2016.

Dawnych ksiąg niesyty. Tom studiów dedykowanych profesorowi Januszowi Tondelowi na siedemdziesięciolecie urodzin. Pod redakcją Iwony Imańskiej i Arkadiusza Wagnera. Toruń 2016.

Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Magdalena J. Cyrklaff

Media w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Toruń 2016.

Veslava Osińska

Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne. Toruń 2016.

Bronisława Woźniczka-Paruzel

Multimedia w komunikacji, czytelnictwie i życiu kulturalnym osób z dysfunkcją słuchu. Toruń 2016.

Janusz Tondel

Kniaź i królowa jednej nocy w Bibliotece Uniwersyteckiej. Toruń 2016.

Zakazane i niewygodne. Pod redakcją Doroty Degen, Grażyny Gzelli i Jacka Gzelli. Toruń 2015.
Grażyna Gzella

Obrażające i podburzające pismo "Lech. Gazeta Gnieźnieńska" (1895-1915). Toruń 2015.

Tegumentologia polska dzisiaj. Pod redakcją Arkadiusza Wagnera. Toruń 2015.

Małgorzata Kowalska

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota – uwarunkowania. Warszawa 2015.

Ewa Głowacka

Kultura oceny w bibliotekach. Obszary, modele i metody badań jakości zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych. Toruń 2015.

Mariusz Jarocki

Open source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce. Toruń 2015.

Toruńskie Studia Bibliologiczne [pod red. nauk. W. A. Ciszewskiej i M. Kowalskiej] R. 8: 2015, nr 2(15).
Toruńskie Studia Bibliologiczne [pod red. nauk. W. A. Ciszewskiej i M. Kowalskiej] R. 8: 2015, nr 1(14).

Ewa J. Kurkowska, Przemysław Krysiński, Natalia Pamuła-Cieślak i in.

Login: biblioteka. Jak krok po kroku przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy kurs e-learningowy dla bibliotekarzy. Red. Agnieszka Koszowska, oprac. Anna Wołodko. Warszawa 2015.

Wanda A. Ciszewska

Skażone władzą. Ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1956. Toruń 2015.

Infobrokerstwo - idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne [pod red. Małgorzaty Kowalskiej i Tadeusza Wojewódzkiego]. Gdańsk 2015.
Toruńskie Studia Bibliologiczne [pod red. nauk. W. A. Ciszewskiej i M. Kowalskiej] R. 7: 2014, nr 2(13).

Natalia Pamuła-Cieślak

Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej. Toruń 2015.

Janusz Tondel

Między książką a sztuką. Eugeniusza Przybyła toruńskiego bibliofila i malarza pasje i rozczarowania. Toruń 2014.

Dorota Degen

Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944-1959. Toruń 2014.

Toruńskie Studia Bibliologiczne [pod red. nauk. W. A. Ciszewskiej i M. Kowalskiej] R. 7: 2014, nr 1(12).

Arkadiusz Wagner

By chronić i zdobić. O oprawach, superekslibrisach i ekslibrisach w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Wydawnictwo Naukowe UMK, Paryż - Toruń 2014.

Współczesne oblicza komunikacji i informacji [red. Ewa Głowacka, Małgorzata Kowalska, Przemysław Krysiński]. Toruń 2014.
Nie należy dopuszczać do publikacji. Pod redakcją Grażyny Gzelli i Jacka Gzelli. Toruń 2013.
Toruńskie Studia Bibliologiczne [pod red. nauk. W. A. Ciszewskiej i M. Kowalskiej] R. 6: 2013, nr 2(11).
Toruńskie Studia Bibliologiczne [pod red. nauk. W. A. Ciszewskiej i M. Kowalskiej] R. 6: 2013, nr 1(10).

Tomasz Kruszewski

Deliciae Thorunienses. Poszukiwania tożsamości miasta w literaturze podróżniczej. Toruń 2013.

Iwona Imańska

Per medium auctionis. Aukcje książek w Rzeczypospolitej (XVII-XVII w.). Toruń 2013.

Tomasz Kruszewski

Przestrzenie biblioteki. O symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji. Toruń 2012.

Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych pod redakcją Doroty Degen i Marcina Żyndy. Toruń 2012.
Toruńskie Studia Bibliologiczne [pod red. nauk. W. A. Ciszewskiej i M. Kowalskiej] R. 5: 2012, nr 1(8).
Ewa Jadwiga Kurkowska

Edukacja informacyjna w bibliotekach.
Warszawa 2012.
Barbara Centek

Naukowe i popularnonaukowe czasopisma Lubelszczyzny 1944-1989.
Warszawa 2012.

Piotr Malak

Indeksowanie treści.
Warszawa 2012.
Toruńskie Studia Bibliologiczne [pod red. nauk. W. A. Ciszewskiej i M. Kowalskiej] R. 4: 2011, nr 2(7).
Wanda A. Ciszewska

Zygmunt Chojnicki. Redaktor, wydawca, księgarz toruński.
Toruń 2011.
Księgozbiór wielkopolskiego magnata. Andrzej Opaliński (1540-1593). Tom studiów pod redakcją Arkadiusza Wagnera, Seria Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: Księgozbiory Staropolskie I, Poznań 2011.
Jacek Gzella

Między Sowietami a Niemcami. Koncepcje polskiej polityki zagranicznej konserwatystów wileńskich zgrupowanych wokół "Słowa". Toruń 2011.
Toruńskie Studia Bibliologiczne [pod red. nauk. W. A. Ciszewskiej i M. Kowalskiej] R. 4: 2011, nr 1(6).
Toruńskie Studia Bibliologiczne [pod red. nauk. W. A. Ciszewskiej i M. Kowalskiej] R. 3: 2010, nr 2(5).

Veslava Osińska

Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów. Warszawa 2010.

Małgorzata Fedorowicz

Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej. Toruń 2010.

Niewygodne dla Władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zbiór studiów pod redakcją Doroty Degen i Jacka Gzelli. Toruń 2010.

Grażyna Gzella

Procesy prasowe redaktorów "Gazety Grudziądzkiej" w latach 1894-1914. Toruń 2010.

Arkadiusz Wagner

Images Macabres: Kościotrup w sztuce ekslibrisu XVIII-XXI wieku. Toruń 2010.
Toruńskie Studia Bibliologiczne [pod red. nauk. W. A. Ciszewskiej i M. Kowalskiej] R. 3: 2010, nr 1(4).
Toruńskie Studia Bibliologiczne [pod red. nauk. W. A. Ciszewskiej i M. Kowalskiej] R. 2: 2009, nr 2(3).

Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej. Praca zbiorowa pod redakcją Doroty Degen i Małgorzaty Fedorowicz. Toruń 2009.

Toruńskie Studia Bibliologiczne [pod red. nauk. W. A. Ciszewskiej i M. Kowalskiej] R. 2: 2009, nr 1(2).
Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność, praca zbiorowa pod red. B. Antczak-Sabali, M. Kowalskiej, L. Tkaczyk. Toruń 2009.

Książka w życiu Kościoła. Zbiór studiów. Praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Kruszewskiego. Toruń 2009.

Toruńskie Studia Bibliologiczne [pod red. nauk. W. A. Ciszewskiej i M. Kowalskiej] R. 1: 2008, nr 1.

W kręgu prasy (przeszłość - teraźniejszość - przyszłość), t. 4. Praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Gzelli i Jacka Gzelli. Toruń 2008.

Arkadiusz Wagner

Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta na Warmii. Olsztyn 2007.

Janusz Tondel

Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Pelplin 2007.

Iwona Imańska

Toruńskie aukcje książek w XVIII wieku. Toruń 2007.

Małgorzata Kowalska

Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich. Warszawa 2007.

Biblioterapia: z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki, tom 2, red. M. Fedorowicz, T. Kruszewski, Toruń 2007.

Tomasz Kruszewski

Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” Toruń 2006.

Veslava Osińska, Grzegorz Osiński

Multimedia, skrypt dla studentów. Toruń 2005.

Biblioterapia: z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki, tom 1, red. M. Fedorowicz, T. Kruszewski. Toruń 2005.

Wanda A. Ciszewska

Książka w Toruniu w latach 1945-1950. Ruch wydawniczo-księgarski. Toruń 2005.

Janusz Tondel

Biblia Gutenberga i jej polskie faksymile. Pelplin 2004. (współautor z J. Pirożyńskim i T. Serockim).

Grażyna Gzella

Przed wysokim sądem. Toruń 2004.

Biblioteki wobec nowych zadań. Praca zbiorowa pod redakcją Ewy Głowackiej, Toruń 2004.

Dorota Degen

Miodowe miesiące… Początki Państwowego Wydawnictwa Naukowego (1951-1956). Toruń 2004.

W kręgu prasy (przeszłość - teraźniejszość - przyszłość), t. 3. Praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Gzelli i Jacka Gzelli. Toruń 2003.

Bronisława Woźniczka-Paruzel

Biblioterapia w środowisku osób współuzależnionych z grup rodzinnych Al-Anon (Od teorii do działań praktycznych). Toruń 2002.

Małgorzata Fedorowicz

Specjalne materiały czytelnicze dla osób niepełnosprawnych: zarys dziejów - formy - obieg społeczny, Toruń 2002.

Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych, pod red. Bronisławy Woźniczki-Paruzel, Toruń 2001.

Janusz Tondel

Książka w dawnym Królewcu Pruskim. Toruń 2001.

Veslava Osińska, Grzegorz Osiński

Technologia Informatyczna, skrypt dla studentów. Toruń 2001.

W kręgu prasy (przeszłość - teraźniejszość - przyszłość), t. 2. Praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Gzelli i Jacka Gzelli. Toruń 2001.

Jacek Gzella

W Studnicki, Tragiczne manowce. Próby przeciwdziałania katastrofom narodowym, do druku przygotował wstępem i przypisami opatrzył...  . Toruń 2001.

Jacek Gzella

W Studnicki, Ludzie, idee i czyny, do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył... . Toruń 2000.

Jacek Gzella

W Studnicki, Z przeżyć i walk, do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył... . Toruń 2000.

Ewa Głowacka

Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej. Toruń 2000.

W kręgu prasy (przeszłość - teraźniejszość - przyszłość), t. 1. Praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Gzelli. Toruń 1999.

Szkice z dziejów piśmiennictwa pomorskiego XI-XIX wieku, pod red. Bronisławy Woźniczki-Paruzel. Toruń 1999.

Janusz Tondel

Eruditio et prudentia. Die Schlossbibliothek Herzog Albrechts von Preussen. Bestandkatalog 1540-1548. Wiesbaden 1998.

Jacek Gzella

Zaborcy i sąsiedzi Polski w myśli społeczno-politycznej Władysława Studnickiego. Toruń 1998.

Jacek Gzella

Małopolska elita władzy w okresie rządów Ludwika Węgierskiego w Polsce w latach 1370-1382. Toruń 1994.

Grażyna Gzella

"Pisma dla ludu" pod zaborami w pierwszej połowie XIX wieku. Toruń 1994.

Janusz Tondel

Srebrna Biblioteka księcia Albrechta Pruskiego i jego żony Anny Marii. Warszawa 1994.

Bronisława Woźniczka-Paruzel

Polski ruch wydawniczy w Prusach Zachodnich 1848-1914. Próba syntezy. Toruń 1993.

Grażyna Gzella

Wybrane zagadnienia naukoznawstwa. Wybór źródeł dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Toruń 1993.

Jacek Gzella

Myśl polityczna Władysława Studnickiego na tle koncepcji konserwatystów polskich (1918-1939). Toruń 1993.

Janusz Tondel

Biblioteka zamkowa (1529-1568) księcia Albrechta Pruskiego w Królewcu. Toruń 1992.

Grażyna Gzella

Biblioteki i czytelnictwo w kołach młodzieży wiejskiej CZMW i ZMW RP "Wici" (1919-1928-1939). Toruń 1991.

Bronisława Woźniczka-Paruzel

Dzieje ojczyste dla ludu doby romantyzmu. Wrocław 1990. (Seria Książka  o Książce).