Badania naukowe
PDF

 

ZAKŁAD BIBLIOTEKARSTWA, CZYTELNICTWA I BIBLIOTERAPII

 • Biblioterapia w środowiskach osób niepełnosprawnych (T. Kruszewski, B. Woźniczka-Paruzel),
 • Bibliotekarstwo i czytelnictwo dziecięce (B. Woźniczka-Paruzel),
 • Użytkownicy niepełnosprawni w sieci polskich bibliotek publicznych na tle międzynarodowych wytycznych (M. Fedorowicz-Kruszewska),
 • Wykorzystanie idei Universal Design w projektowaniu bibliotek różnych typów (M. Fedorowicz-Kruszewska),
 • Usługi biblioteczne dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia do badania dostępności bibliotek różnych typów dla osób niepełnosprawnych. Materiały czytelnicze i technologie wspomagające dla osób niepełnosprawnych (M. Fedorowicz-Kruszewska).


ZAKŁAD INFORMACJI NAUKOWEJ

 • Digitalizacja zasobów informacyjnych (M. Kowalska),
 • Metodologia inib (M. Kowalska),
 • Rola instytucji biblioteczno-informacyjnych w społeczeństwie informacyjnym (E. Głowacka),
 • Zasoby ukrytego Internetu (N. Pamuła-Cieślak),
 • Zarządzanie jakością. Zarządzanie wiedzą. Jakość zasobów informacyjnych (E. Głowacka),
 • Systemy Open Source w zarządzaniu informacją (M. Jarocki),
 • Architektura informacji (E. Głowacka),
 • Klasyfikacja i historia Nauk Komputerowych (V. Osińska),
 • Wizualizacja informacji i metody Data Mining w organizowaniu wiedzy (V. Osińska),
 • Zastosowanie technologii e-learning w edukacji (V. Osińska).


ZAKŁAD KSIĄŻKI DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

 • Drukarstwo i księgarstwo w Prusach Królewskich (I. Imańska),
 • Prasa polityczna XIX-XX wieku z uwzględnieniem mysli politycznej (J. Gzella),
 • Superekslibrisy XV-XVIII w. w Bibliotece Seminarium Duchownego we Włocławku (A. Wagner),
 • Introligatorstwo polskie czasów nowożytnych - XVI-XVIII w. (A. Wagner),
 • Aukcje książek w Polsce w XVII-XVIII wieku (I. Imańska),
 • Ruch wydawniczo-księgarski po 1945 roku (W. Ciszewska),
 • Edytorstwo współczesne (W. Ciszewska).

ZAKŁAD WIEDZY O PRASIE

 • Historia prasy Pomorza Gdańskiego (G. Gzella),
 • Książka i prasa dla chłopów w XIX wieku (G. Gzella),
 • Prasa Lubelszczyzny (B. Centek),
 • Czasopiśmiennictwo naukowe (B. Centek),
 • Czasopiśmiennictwo popularnonaukowe (B. Centek).

 

Ważnym uzupełnieniem prac badawczych Instytutu są prace prowadzone przez studentów w ramach koła naukowego E-PRINT. Problematyka tych prac jest różnorodna i dotyczy różnych aspektów opracowywania, udostępniania i dystrybucji informacji oraz analizy systemów informacyjnych.