Praca magisterska
PDF
Wpisany przez Administrator    wtorek, 19 czerwca 2012 21:17

Polecamy szczególnej uwadze ZARZĄDZENIE Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. - postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

ZAŁĄCZNIKI DO WYDRUKU:

 

Rozpoczęcie procedury obrony pracy dyplomowej składa się z kilku etapów:

 • KROK 1: Student wypełnia wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego (zał. 1), przekazuje promotorowi, a następnie składa w dziekanacie.
 • KROK 2: Po zatwierdzeniu wniosku przez Dziekana, pracownik dziekanatu wprowadza dane do systemu USOS/APD.
 • KROK 3:  Student loguje się na stronie https://apd.umk.pl w celu wprowadzenia niezbędnych danych dotyczących pracy: m.in. tytuł pracy w języku angielskim, streszczenie, słowa kluczowe oraz odpowiednio nazwany (zał. 2) plik zawierający elektroniczną wersję pracy dyplomowej.
 • KROK 4: Promotor sprawdza dane wprowadzone przez studenta do APD (opcjonalnie kieruje ją do badania antyplagiatowego w  OSA), jeśli weryfikacja jest pomyślna, akceptuje/zatwierdza pracę.
 • KROK 5: Student dopiero na tym etapie drukuje pracę z APD i składa jej egzemplarz w dziekanacie (dodatkowe egzemplarze drukuje dla promotora i recenzenta, zgodnie z zapotrzebowaniem).
 • KROK 6: Promotor i recenzent wpisują recenzje do APD.
 • KROK 7: Praca gotowa do obrony (pojawienie się tego statusu na Państwa koncie oznacza, że wszystkie procedury poprzedzające obronę pracy dyplomowej, zostały poprawnie wypełnione).

 

Zwracamy uwagę na konieczność archiwizowania prac magisterskich/licencjackich w formacie PDF. Jeśli nie dysponują Państwo najnowszym pakietem MS OFFICE, można to zrobić za pomocą bezpłatnej aplikacji - doPDF. Program jest gotowy do pobrania ze strony producenta: http://www.dopdf.com/pl.

 

Instrukcja konwertowania pliku w formacie DOC na plik w formacie PDF:

 • Pobierz program i zapisz go na dysku swojego komputera.
 • Zainstaluj aplikację (program zostanie dodany jako tzw. wirtualna drukarka). W trakcie całego procesu instalacji, zezwalaj na sugerowane opcje - nie zmieniaj żadnych ustawień. Postępuj zgodnie z tym, co zostanie wyświetlone na ekranie i zatwierdzaj przyciskiem OK.
 • Zakończenie instalacji zostanie potwierdzone poprzez odpowiedni komunikat.
 • Otwórz plik w formacie .DOC za pomocą aplikacji MS WORD.
 • "Wydrukuj" plik tekstowy za pomocą aplikacji "do PDF". Jak to zrobić? Z górnego menu wybierz PLIK, następnie DRUKUJ. W oknie wyboru drukarek wybierz do PDF i zatwierdź poprzez przycisk OK. Program zapyta o lokalizację pliku (należy wybrać miejsce docelowe pliku PDF i ponownie zatwierdzić). Pozostaje chwilkę poczekać, aż tekst zostanie "wydrukowany" i wyświetlony w formie PDF.

 

W związku ze zmianą sposobu archiwizowania prac dyplomowych w Instytucie, absolwenci roku akademickiego 2010/2011 zobowiązani są do przedłożenia jednej kopii pracy dyplomowej w formie elektronicznej – na dysku CD, w formacie .DOC  (MsOffice 1997-2000) lub .PDF. Płytę (koniecznie w kopercie i opisaną) należy oddać w sekretariacie Instytutu razem z pracą w wersji drukowanej. Płyty przyjmujemy w kopertach, opisanych następująco: imię i nazwisko studenta, nazwisko promotora, rodzaj pracy (lic/mgr), tytuł pracy.

 

Aby ułatwić Państwu napisanie pracy magisterskiej/licencjackiej - proponujemy zapoznać się z poradnikiem: Jak napisać pracę magisterską? Praktyczny poradnik pisania pracy naukowej.