Szkolenie - planowanie kariery
PDF
Wpisany przez Administrator    czwartek, 16 marca 2017 14:56

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii nawiązał współpracę z Biurem Karier UMK. W ramach porozumienia organizowane są szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej naszych studentów. Pierwsze spotkanie - "Efektywne planowanie swojej kariery" adresowane jest do studentów I roku architektury informacji oraz zarządzania informacją i bibliologii. Odbędzie się ono w trzech terminach - 11.04.2017 r. w siedzibie Biura Karier UMK (studenci ZIIB - cały rok), 20.04.2017 r. w sali C.0.37 Collegium Humanisticum (studenci AI - grupa nr 1) oraz 27.04.2017 r. w sali C.0.37 Collegium Humanisticum (studenci AI - grupa nr 2). Wszystkie szkolenia odbędą się w godz. 9.00-13.00. Zajęcia umożliwią m.in.: zdobycie wiedzy na temat sytuacji na rynku pracy oraz wymagań pracodawców, poznanie metod szukania pracy i zdobywania doświadczenia oraz pokażą, jak rozpoznać swoje mocne i słabe strony pod kątem kompetencji zawodowych. Studenci będą mogli także zdobyć wiedzę w zakresie przygotowania CV i listu motywacyjnego pod kątem konkretnej oferty. Po zajęciach każdy uczestnik uzyska możliwość rejestracji w serwisie Biurze Karier UMK oraz będzie mógł umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym. Zajęcia zakończą się wydaniem zaświadczenia. Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa!