Badania studentów
PDF

 

Badania Społeczeństwa Informacyjnego (przeprowadzone przez studentów I roku UM zarządzania informacją i bibliologii w 2016 r.)

Wprowadzenie Dzisiejsze społeczeństwo nazywane jest informacyjnym, ponieważ przejawia się tym, że funkcjonuje na bazie informacji. To właśnie informacja jest coraz bardziej pożądanym niematerialny produktem i ciężko byłoby sobie wyobrazić, aby instytucje oraz społeczeństwo mogło funkcjonować bez informacji. Pierwszy raz termin „Społeczeństwo Informacyjne” pojawił się w 1963 roku w artykule japońskiego badacza, Tadeo Umuesao, który był poświęcony teorii ewolucji społeczeństwa opartego na technologiach informatycznych. Poniższe, odpowiednio pogrupowane infografiki, są jednym z przejawów rozwoju przekazu informacji, Za pomocą tej metody wizualizacji w bardzo przystępny oraz przejrzysty sposób można przedstawić znaczną ilość złożonych informacji. Niniejsze grafiki zostały stworzone na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań. Przeprowadzali je studenci I roku UM Zarządzania Informacją i Bibliologii w ramach zajęć Społeczeństwo Informacji i Wiedzy prowadzonych przez Panią dr Veslavę Osińską.

1. grupa – Użytkownik w sieci W dzisiejszych czasach chyba nikt nie wyobraża sobie funkcjonowania bez dostępu do Internetu. Pomaga on poszerzać wiedzę, doskonalić umiejętności oraz pozwala na korzystanie z zasobów cyfrowych. Dzięki niemu możemy rozwijać swoje zainteresowania, zawierając przy tym nowe znajomości. Niestety przy wszystkich wymienionych zaletach pojawiają się także wady. Stając się członkiem tego e-społeczeństwa, każdy użytkownik jest narażony na zetknięcie się m.in. z cyberprzemocą. Poniżej przedstawiono infografiki, które dotyczą szeroko pojętej sieci WWW oraz informatyki.

  • Cyberprzemoc wśród studentów UMK
  • Windows vs Linux
  • Czy internet pomaga w rozwijaniu naszych zainteresowań?
  • Popularność e-booków wśród studentów II stopnia

2. grupa – Wykorzystywanie umiejętności informacyjno- wyszukiwawczych. Umiejętności informacyjno-wyszukiwawcze są bardzo cenne przy potrzebie zdobycia przez nas określonych materiałów, informacji oraz umiejętność korzystania z nich. To właśnie umiejętności informacyjne świadczą o rozwoju danego społeczeństwa informacyjnego i są jednymi z ważniejszych w naszej erze. Informacja w XXI wieku wraz z rozwojem technologii oraz powiększaniem się zasobów cały czas będzie zyskiwać na znaczeniu. Poniżej przedstawione zostały infografiki z badań przeprowadzonych przez studentów, poruszających właśnie kwestie informacji oraz zdolności wyszukiwawczych na określonych grupach respondentów.

  • Wykorzystywanie technologii dostępu on-line do oglądania materiałów filmowych przez studentów administracji.
  • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród studentów.
  • Wpływ przeszkolenia z wyszukiwania informacji na studiach licencjackich na wiedzę i kompetencje wyszukiwawcze studentów kontynuujących naukę na I roku UM - porównanie ze studentami po innych kierunkach studiów.

3. grupa - Technologie mobilne. Technologie mobilne na przestrzeni lat znacząco się zmieniły i coraz bardziej wpływają na nasze życie, prace, bez których ciężko byłoby się obyć w codziennym życiu. Ułatwiają nam życie, dostarczają rozrywki, mają wpływ na edukację czy świadczone usługi. Rozwój technologii sprawia również, że urządzenia mobilne są coraz lepsze, moc obliczeniowa wzrasta, mamy coraz lepszy dostęp do informacji, pojawiają się nowe, innowacyjne rozwiązania, ciężko przewidzieć jak będzie wyglądała przyszłość technologii mobilnych. Pewne jest, że będą coraz bardziej wkraczać oraz oddziaływać na nasze życie. Poniżej znajdziemy infografiki z przeprowadzonych badań sporządzone przez studentów I UM, a biorące pod uwagę właśnie tematykę technologii mobilnych oraz preferencje respondentów.

  • Preferencje użytkowników telefonów komórkowych.

Wyniki badań zaprezentowano w formie infografik tutaj.