Studia podyplomowe
PDF

Podyplomowe Studia Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją

Kierownik: dr hab. Małgorzata Kowalska

Studia dostarczają niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie organizacji i zarządzania zasobami informacyjnymi oraz komercyjnego świadczenia usług informacyjnych dla różnych podmiotów. W programie studiów położono nacisk na zaznajomienie słuchaczy z rolą informacji i sektora informacyjnego w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak zastosowanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, projektowanie i zarządzanie systemami informatycznymi, źródła, metody i narzędzia wyszukiwania profesjonalnej informacji oraz jej ocena.

Studia eksponują praktyczny wymiar powiązań wiedza–człowiek–technika informacyjna. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście społeczeństwa wiedzy i systemów gospodarowania nią. Postęp cywilizacyjny oraz ciągły przyrost zasobów informacyjnych wymuszają konieczność posiadania umiejętności organizacji, selekcji, porządkowania i przekazywania informacji i wiedzy oraz biegłego posługiwania się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi. Wykształcenie tych kompetencji umożliwia interdyscyplinarny program nauczania podparty wiedzą z komunikacji społecznej, ekonomii i informatyki.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.inibi.umk.pl/infobrokerstwo

 

 


 

 

Studia Podyplomowe w Zakresie Publikowania Sieciowego

Kierownik: dr inż. Mariusz Jarocki

Podyplomowe Studia w Zakresie Publikowania Sieciowego dostarczają słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do zaprojektowania, wykonania i wdrożenia nowoczesnych serwisów informacyjnych. W ramach programu zostaną przedstawione treści mające służyć wykształceniu umiejętności pozwalających słuchaczowi:

  • samodzielnie przygotować poprawną treść informacyjną i promować ją w Sieci,
  • administrować i konfigurować Systemy Zarządzania Treścią (CMS),
  • samodzielnie porównać i wybrać narzędzia niezbędne do edycji i publikowania treści w Sieci,
  • pozycjonować, testować i oceniać serwisy informacyjne,
  • analizować i pisać kod serwisów informacyjnych w językach HTML i CSS,
  • przygotować projekty graficzne na potrzeby serwisów informacyjnych w Sieci.

W programie studiów podyplomowych zwrócono szczególną uwagę na to, aby kończący je słuchacze posiadali kwalifikacje związane z projektowaniem, opracowaniem, zarządzaniem i udostępnianiem informacji w środowisku sieciowym. Umiejętności uzyskane w tym zakresie pozwalać mogłyby na podjęcie po ich ukończeniu pracy w jednym z zawodów takich jak: menadżer zawartości serwisów internetowych, architekt stron internetowych, webmaster czy pracownik pozycjonujący strony internetowe.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.inibi.umk.pl/publikowaniesieciowe