TSB w DOAJ
PDF
Wpisany przez Administrator    piątek, 09 października 2015 12:01

7. października 2015 r. Toruńskie Studia Bibliologiczne zostały oficjalnie zaindeksowane w Directory of Open Access Journal - międzynarodowym serwisie indeksującym czasopisma publikujące w modelu Open Access. Jest to potwierdzenie dobrych praktyk czasopisma w dziedzinie otwartości naukowej. TSB dołączyło do czterech pozostałych czasopism polskich z działu: Bibliografia. Bibliotekoznawstwo. Źródła informacji – jako drugie zweryfikowane wg nowych zasad jakościowych obowiązujących w katalogu. Rekord Toruńskich Studiów Bibliograficznych znajduje się pod adresem: https://doaj.org/toc/2080-1807. Wkrótce dołączone zostaną do niego metadane artykułów.

 
Dr Wanda A. Ciszewska z habilitacją
PDF
Wpisany przez Administrator    środa, 14 października 2015 10:58

Z przyjemnością informujemy, że dr Wanda A. Ciszewska uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia. Dr Ciszewska jest adiunktem w Zakładzie Książki Dawnej i Współczesnej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu. Prowadzi badania z zakresu funkcjonowania ruchu wydawniczo-księgarskiego, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. Jej zainteresowania naukowe obejmują również zagadnienia związane z edytorstwem i estetyką publikacji. Jest autorką pracy Książka w Toruniu w latach 1945–1950. Ruch wydawniczo-księgarski (Toruń 2005), a także redaktorem naukowym „Toruńskich Studiów Bibliologicznych”. W 2015 r. ukazała się jej rozprawa habilitacyjna "Skażone władzą. Ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1956".

 
Profesor Iwona Imańska z nominacją
PDF
Wpisany przez Administrator    poniedziałek, 05 października 2015 07:52

Nowy rok akademicki to także czas nagród i wyróżnień dla pracowników naszego Uniwersytetu. 24. września br. w Collegium Maximum odbyła się uroczystość wręczenia nominacji i gratulacji nowym profesorom na naszej Uczelni. Gratulacje z okazji nadania tytułu naukowego profesora odebrała prof. Iwona Imańska - Kierownik Zakładu książki Dawnej i Współczesnej.

 
Witamy w IINIB:)
PDF
Wpisany przez Administrator    poniedziałek, 05 października 2015 08:05

Uniwersytet Mikołaja Kopernika rozpoczął rok akademicki 2015/2016. Ogólnouniwersyteckie uroczystości w Auli poprzedziło złożenie przez Senat kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. W trakcie inauguracji wręczono także nagrody i odznaczenia. Wykład inauguracyjny "Genetyka i etnos - rozważania o pochodzeniu i tożsamości" wygłosił prof. dr hab. Tomasz Grzybowski z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK.

Witamy wszystkich naszych Studentów, a w szczególności tych, którzy dopiero zaczynają z nami swoją przygodę. Opiekunem pierwszego roku studiów I. stopnia jest mgr Piotr Rudera. Przypominamy o spotkaniu organizacyjnym 5. października br. o godz. 13.45 w sali 140 (sala w Bibliotece Uniwersyteckiej). Wszelkie informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Powodzenia!

 
Znika odpłatność za drugi kierunek studiów
PDF
Wpisany przez Administrator    czwartek, 05 czerwca 2014 13:54

Dziś sędziowie Trybunału Konstytucyjnego orzekli, przepisy wprowadzone w 2011 r. obligujące studentów do opłat za studiowanie na drugim kierunku są niezgodne z konstytucją. Wniosek do TK w tej sprawie złożyli w grudniu 2011 r. posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Opłaty za naukę na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych wprowadzone zostały w październiku 2011 r. nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Autorzy projektu ustawy uzasadniali wówczas, że studenci studiujący na kilku kierunkach, blokowali miejsca innym osobom (zwłaszcza pochodzącym ze środowisk o niższym kapitale kulturowym), które dotychczas musiały płacić za studia. Ówczesna minister nauki, Barbara Kudrycka wyszła z założenia, że prawo do bezpłatnych studiów na drugim kierunku powinni mieć tylko najlepsi. Teraz ma się to zmienić. Studenci będą mogli podejmować bezpłatne studia na kilku kierunkach już od roku akademickiego - 2014/15.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»