Nowa książka dr V. Osińskiej
PDF
Wpisany przez Administrator    środa, 29 czerwca 2016 00:00

Ukazała się najnowsza książka dr Veslavy Osińskiej pt. "WIZualizacja INFOrmacji. Studium informatologiczne". Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla badaczy w zakresie wizualizacji informacji oraz praktyków, reprezentantów każdej dziedziny naukowej, specjalizujących w technikach Infovis (Information Visualiation). Z pewnością skorzystają z niej również osoby wrażliwe na piękno infografiki lub nowicjusze, poszukujący wydajnych sposobów prezentacji dużych zbiorów danych. Pocieszające jest przebijające się w opracowaniu przesłanie, iż zaawansowane metody wizualizacji informacji przygotowały społeczeństwo do ery big data. Nie tylko tekst reprezentuje zakres niniejszego opracowania. Autorka stworzyła równoważne do omawianych treści infografiki. Są to mapa treści, abstrakty graficzne do każdego rozdziału oraz chronografia nazwisk na osi czasu (w Indeksie). Zgodnie z tytułem książki, odpowiedź na pytanie: „o czym jest ta książka”, powinna być zaprezentowana graficznie. Czytelnik znajdzie takie kompendium graficzne na okładce oraz na stronie www.wizualizacjainformacji.pl/studium. Książkę można zamówić na stronie naszego wydawnictwa: www.wydawnictwoumk.pl.

 
Szkolenie z wystąpień publicznych
PDF
Wpisany przez Administrator    środa, 18 maja 2016 00:00

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii nawiązał współpracę z Biurem Karier UMK. W ramach porozumienia organizowane są różnego rodzaju szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej naszych studentów. Kolejne spotkanie - "Wystąpienia publiczne" dla studentów I roku zarządzania informacją i bibliologii odbędzie się 30.05.2016 r. w godz. 9.00-13.00 w sali AB.1.11. Zajęcia obejmą tematykę autoprezentacji; wpływu głosu, treści wypowiadanych słów oraz komunikacji niewerbalnej (m.in. wygląd, gestykulacja, kontakt wzrokowy) podczas wystąpień publicznych; dykcji i wymowy; aspektów przygotowania do wystąpienia oraz sposobów niwelowania stresu przed i w trakcie prezentacji. Po zajęciach każdy uczestnik uzyska możliwość rejestracji w serwisie Biura Karier UMK oraz będzie mógł umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym. Zajęcia zakończą się wydaniem zaświadczenia.

 
Nowa książka prof. B. Woźniczki-Paruzel
PDF
Wpisany przez Administrator    środa, 18 maja 2016 11:10

Przedstawiamy najnowszą książkę prof. Bronisławy Woźniczki-Paruzel pt. "Multimedia w komunikacji, czytelnictwie i życiu kulturalnym osób z dysfunkcją słuchu". Książka poświęcona jest multimediom i roli, jaką odgrywają lub mogą odgrywać w komunikacji, w specyficznych praktykach czytelniczych oraz życiu kulturalnym osób z uszkodzonym słuchem, a zwłaszcza w środowisku ludzi głuchych, dla których językiem macierzystym jest język migowy. Rozważania usytuowane zostały w kontekście historycznym, z odwołaniem do czasów poprzedzających rewolucję cyfrową. Pozwoliło to na ukazanie przemian, jakie nastąpiły w postrzeganiu społeczności Głuchych, tworzących własną kulturę, zogniskowaną wokół języka migowego, a także umożliwiło przedstawienie ich samych, jako społeczności, która nie tylko korzysta z możliwości, jakie dają nowe technologie, ale również uczestniczy w ich powstawaniu. Książkę można zamówić na stronie naszego wydawnictwa: http://wydawnictwoumk.pl.

 
Nowa książka prof. Janusza Tondela
PDF
Wpisany przez Administrator    środa, 27 kwietnia 2016 08:44

Właśnie ukazała się najnowsza książka prof. Janusza Tondela. Serdecznie polecamy i zachęcamy do lektury! Autor książki jest profesorem w Zakładzie Książki Dawnej i Współczesnej w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii na UMK w Toruniu. Zajmuje się historią książki, dziejami typografii, bibliotek oraz bibliofilstwa. Cały jego życiorys zawodowy związany jest z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Zanim zaangażowany został na etacie nauczyciela akademickiego, od 1971 do 1977 r. zatrudniony był w Bibliotece Uniwersyteckiej jako bibliotekarz. Przepracował w niej 6 lat. Były to lata ważne dla biblioteki, która zmieniła adres – z Bydgoskiego Przedmieścia przeniesiona została na Bielany, ale także dla autora, wtedy młodego adepta sztuki bibliotekarskiej. Te lata zbliżyły go do problematyki bibliologicznej i określiły tematykę jego naukowych zainteresowań. W pamięci zaś pozostawiły wspomnienia o codziennym dniu biblioteki i dziejących się w niej wydarzeniach, a przede wszystkim o ludziach – bibliotekarzach oraz pracownikach różnych szczebli służbowej drabiny. I właśnie tymi reminiscencjami, z okresu swojej inicjacji w sprawy bibliotekarstwa i księgoznawstwa, niekiedy wyraźnymi, innym razem trochę rozmytymi, tak jak przechowała je jego pamięć, dzieli się w niniejszej publikacji. Książkę można zamówić na stronie naszego wydawnictwa: http://wydawnictwoumk.pl.

 
Klasa z patronatem
PDF
Wpisany przez Administrator    poniedziałek, 22 lutego 2016 13:04

5. lutego 2016 r. Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii nawiązał współpracę z IX Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu. 22. lutego gościliśmy u nas Dyrektora IX LO - Pana Romana Szeflera, który złożył na ręce Dyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK - Pani Prof. Ewy Głowackiej podpisany egzemplarz umowy patronackiej. Oficjalnie możemy ogłosić start naszego nowego przedsięwzięcia. W przyszłym roku szkolnym w IX LO zostanie utworzona klasa o profilu "cyberkultura", której treści nauczania opracowują nasi pracownicy. Podpisane porozumienie przewiduje również udział uczniów w spotkaniach promocyjnych, a także zajęciach warsztatowych prowadzonych przez naszych pracowników. Już dziś zachęcamy wszystkich gimnazjalistów do skorzystania z naszej oferty. Rekrutacja rusza już niedługo! Więcej informacji na stronie: www.ixlo.torun.pl.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»