Darmowe liczniki    

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji, która odbędzie się w Toruniu w dniach 24-25. czerwca 2013 r.

Celem konferencji jest wymiana poglądów na temat człowieka i jego roli w świecie współczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Przedmiotem rozważań będą nie tylko kwestie komunikacyjnej sprawności, ale także komunikacyjnej świadomości, a więc umiejętności wykorzystywania wiedzy z takich obszarów, jak: multimedia, zarządzanie informacją, psychologia i socjologia komunikacji, informatyka, kognitywistyka, językowe strategie komunikacyjne czy massmedia. Poniżej prezentujemy zagadnienia:
 • nowoczesne źródła i kanały informacji,
 • usługi online,
 • heurystyka informacyjna,
 • e-włączenie - wsparcie instytucjonalne i środowiskowe,
 • homo legens i jego udział w e-literacy,
 • konwergencja, globalizacja i glokalizacja mediów,
 • obszary współpracy sektora biznesowego z naukowym (nauki humanistyczne i społeczne),
 • kompetencje medialne i informacyjne,
 • komunikacja interpersonalna a komunikacja wirtualna,
 • narzędzia cyfrowe w humanistyce i naukach społecznych,
 • poetyka mediów,
 • semiotyka i antropologia nowych mediów,
 • homo communicans a homo ludens,
 • cloud computing,
 • InfoVis,
 • jus internet,
 • text mining, data mining,
 • media społecznościowe w biznesie,
 • coaching, mentoring i peer-networking,
 • fundraising, sponsoring, crowdfunding.

W skład Rady Naukowej konferencji wchodzą: dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK (przewodnicząca), dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. dr hab. Grażyna Gzella, prof. dr hab. Jacek Gzella, dr hab. Iwona Imańska, prof. UMK, prof. dr hab. Marek Jeziński, prof. dr hab. Józef Stawicki, prof. dr hab. Tomasz Szlendak, prof. dr hab. Janusz Tondel, prof. dr hab. Zenon Wiśniewski, prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel.


Projekt serwisu: Przemysław Krysiński, krys@umk.pl. Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji, Toruń, 24-25 VI 2013 r.